Definicja umowy cywilnoprawnej

Poza umowami zawieranymi na podstawie stosunku pracy wyróżnia się także inne formy zatrudnienia. Są to głównie umowy cywilnoprawne, spośród których należy wymienić umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Takie formy zatrudnienia są oparte przede wszystkim na przepisach kodeksu cywilnego.

Istnieją różne typy umów cywilnoprawnych, jednak trzeba pamiętać, że żadna z nich nie jest umową o pracę – dlatego takich umów nie dotyczą przepisy kodeksu pracy. Umowy cywilnoprawne zazwyczaj stosowane są w sytuacjach, kiedy dana firma nie chce zatrudniać pracownika, a powierzyć mu wykonanie określonych czynności lub zadań.

Umowa o dzieło zamiast pracy na etacie to dość częste rozwiązanie, które wbrew powszechnym opiniom, niesie ze sobą niekiedy pewne korzyści. Przede wszystkim strony umów cywilnoprawnych mają zazwyczaj większą swobodę w kształtowaniu ich treści, a dodatkowo ich zawarcie może być korzystniejsze pod względem finansowym.

W sieci można dzisiaj znaleźć różne przykłady umów cywilnoprawnych – najczęściej są to umowy o dzieło oraz umowy zlecenie. Trzeba jednak wiedzieć, że takie umowy mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Do minusów umów cywilnoprawnych zalicza się między innymi brak prawa do urlopu czy brak gwarancji tak zwanego minimalnego wynagrodzenia.

Zawieranie umów cywilnoprawnych zazwyczaj wiąże się z chęcią zmniejszenia kosztów wynikających z zatrudnienia. Trzeba jednak wiedzieć, że osoby pracujące na takich zasadach muszą opłacać podatek od umowy o dzieło czy od umowy o zlecenie. Od umowy cywilnoprawnej w niektórych sytuacjach ponadto trzeba opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Cechą umów cywilnoprawnych dość często są także rachunki. Rachunek do umowy o dzieło czy zlecenie można bez problemu sporządzić samodzielnie, ale można sięgnąć także do gotowych wzorów, które wystarczy jedynie uzupełnić odpowiednimi danymi.

Decydując się na zawarcie umowy cywilnoprawnej, trzeba pamiętać o wyborze tej właściwej. Umowa zlecenia na ogół jest atrakcyjną formą zatrudnienia dla uczniów – od takiej umowy zawartej z osobą, która nie ukończyła dwudziestu sześciu lat nie trzeba opłacać składek ani ubezpieczenia. Składek ZUS nie trzeba też odprowadzać od umów o dzieło.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą też zdawać sobie sprawę z pewnych negatywnych konsekwencji. Takie umowy charakteryzują się brakiem prawa do zasiłku macierzyńskiego czy do zasiłku chorobowego – zatrudnieni na podstawie takich umów nie przekazują też żadnych środków na konto emerytalne.